Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

IV SAB/Wa 6/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

II SAB/Kr 386/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w postępowaniu administracyjnym w sprawie o sygn. akt: [...]

IV SAB/Wa 197/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Ol 57/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na bezczynność Wojewody w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia rozbiórki obiektu

II OZ 905/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku