Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Kr 3/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

II OZ 1344/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach

VI SAB/Wa 46/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie przedłużenia ważności pozwolenia na dopuszczenie do obro...

II SAB/Ol 95/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-17

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]'

II GZ 436/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Re...

II SAB/Kr 84/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia '[...]' w B. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w sprawie legalności robót budowlanych polegających na wybudowaniu instalacji oświetleniowej stoku narciarskiego na '[...]' w miejscowości R., gm. [...]

II SAB/Ol 94/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-17

Sprawa ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postępowania w sprawie budowy budynku gospodarczego na skutek skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia w przedmiocie odrzucenia skargi

VI SAB/Wa 180/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie z 27 stycznia 2014 r., odrzucającego skargę R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o ukaranie PGE Dystrybucja SA Oddział [...] za niewłaściwy stan techniczny linii energetycznych

IV SAB/Wa 150/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przeliczenia emerytury

II OZ 1263/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia ' P.' w B. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w sprawie legalności robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   12