Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Bk 93/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-25

Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawie ze skargi K. K., E. C., S. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę P. w przedmiocie zaniechania i niezakończenia postępowania administracyjnego na wniosek strony w sprawie uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi tylko w przedmiocie zmniejszonej wielkości powierzchni działki ziemi

IV SAB/Po 74/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-14

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

II SAB/Wr 71/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-07-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi H. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SAB/Wr 56/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi kasacyjnej R. W. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną działkę

II SAB/Sz 49/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-01-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi F. Spółki z o.o. w M. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku