Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 2349/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Wa 3049/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia uzupełnienia wniosk...

VII SA/Wa 1345/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania organu I instancji

VIII SA/Wa 784/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego

V SA/Wa 138/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-29

Skarga [...] Sp. z o.o. z siedzibą na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

V SA/Wa 358/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

I SA/Wa 1711/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 742/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty.

IV SAB/Wa 222/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w W. w przedmiocie podjęcia czynności przed Sądem Najwyższym w celu rozpoznania zagadnienia prawnego

II SA/Wa 1013/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   34