Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 873/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 1161/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1251/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania ze względu na bezprzedmiotowość wniosku w sprawie udzielenia odstępstwa od warunków technicznych dla motoroweru

I SA/Wa 298/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat nieruchomości zajętej pod drogę

I SA/Wa 1671/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie sygn. akt I SA/Wa 1671/08 odrzucającego skargę E. B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA Warszawie sygn. akt I SA/Wa 496/08 oddalającego skargę E. B. na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości zaż...