Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 1528/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

I SA/Wa 835/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

IV SA/Wa 1528/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 1892/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1892/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

I SA/Wa 877/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. O. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07, odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tego Sądu , sygn. akt I SA/Wa 60...

I SA/Wa 2114/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-19

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. W. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09, odrzucającym skargę o wznowienie postępowania sądowego

I SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia mienia z mocy pr...

I SA/Wa 1328/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-19

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z.W. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt i SA/Wa 662/08