Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

VI SA/Wa 1513/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych

I SA/Wa 1207/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 735/09

VII SA/Wa 167/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2723/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia [...].