Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I SA/Wa 2762/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 289/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zmiany decyzji administracyjnej