Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

I SA/Wa 2251/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

V SA/Wa 3108/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

IV SA/Wa 719/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji