Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 360/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania ...

II SA/Ol 668/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Dróg Wojewódzkich w przedmiocie kary za zajęcie pasa drogowego