Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 563/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

I SA/Wa 563/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

I SA/Wa 1078/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 549/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1275/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1878/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 2747/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I SA/Wa 2318/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2383/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

II SAB/Wa 472/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2