Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

VII SA/Wa 1071/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

I SA/Wa 537/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

VII SA/Wa 1072/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1316/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

IV SAB/Wa 230/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego