Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 735/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji