Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VII SA/Wa 485/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania