Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

VI SA/Wa 1721/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 3694/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania