Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 2604/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

VI SA/Wa 3565/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowo...

VI SA/Wa 3565/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 63/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej