Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 2126/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy uwzględnienia protestu wobec niezakwalifikowania do wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabe...

VI SA/Wa 2202/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia[...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania