Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 871/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M. i H. M. na postanowienie SKO w W. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem o zawieszeniu postępowania administracyjnego