Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

VIII SA/Wa 284/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-07

Sprawa ze skargi D.F. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekazania akt

I OSK 714/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 787/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-01

skarg Prokuratora Okręgowego, W. K., J. K. i B. K.-H. na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie nadania prawa własności nieruchomości na terenie byłego Wolnego Miasta

II SA/Gl 621/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie trwałego zarządu nieruchomością w kwestii skarg kasacyjnych Związku Zawodowego [...] oraz Międzyzakładowej Komisji [...] przy [...] Urzędzie Wojewódzkim w K. od wyroku