Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Gl 979/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad wynajmu miejskich lokali użytkowych

II SA/Gl 49/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na ponowne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność powiatu w kwestii skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Gliwicach

I SA/Wa 537/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. S. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 109/08

II SA/Gl 836/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w kwestii skargi kasacyjnej skarżącej od postanowienia WSA w Gliwicach