Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bd 374/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-01

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi T. O. na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SA/Łd 968/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolite Polskiej