Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 163/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-20

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 176/09 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obec...

I SA/Wa 1558/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowa ustanowienia użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości [...]

I OSK 1450/10 - Postanowienie NSA z 2011-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania