Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 762/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

I SA/Wa 170/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania