Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

I OZ 1053/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg B.P., I.M., M.P., M.S. i D.K. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania