Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek