Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

II SAB/Wr 71/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-07-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi H. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania