Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L.

I SA/Wa 215/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 714/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Lu 896/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 896/07

I OZ 189/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ...