Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Wr 561/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1395/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-08-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Kr 1395/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO z 7 września 2010 roku, znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania