Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SA/Wa 2012/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

II SA/Sz 914/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości