Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Sz 496/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

V SA/Wa 1536/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia elementów kalkulacyjnych dla potrzeb ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług