Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Ol 708/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bd 571/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-01-07

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie wniesionej w związku z wydaniem zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej

III SA/Lu 964/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

III SA/Lu 965/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Go 303/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi M spółki jawnej A.O., K.G. na czynność Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie weryfikacji świadectw przewozowych

III SA/Lu 1253/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego

III SA/Lu 1228/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego

III SA/Lu 1219/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego

III SA/Lu 1251/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego

III SA/Lu 1237/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego
1   Następne >   2