Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 395/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2012-2014

I SA/Wa 940/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie