Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1068/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi J. K. na bezczynność SKO w przedmiocie udostępnienia do wglądu akt