Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Ol 577/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-02

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. i R. G. od wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie zwrotu podania w sprawie wykupu zdewastowanej nieruchomości, wypłacenia odszkodowania, wykonania rowu, zakazania odprowadzania nieczystości

VII SA/Wa 1481/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Sprawa ze skargi L. W. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie skargi na pismo

II SA/Ol 523/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-02

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. i R. G. od wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie przekazania według właściwości podania w części dotyczącej wykonania rowu betonowego

III SA/Gd 83/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ol 811/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia społecznego

II SA/Ke 773/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wskazania organów właściwych do załatwienia sprawy

II SA/Bd 970/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-23

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu pisma

II SA/Bd 997/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-04-23

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO Nr [...]

III SA/Kr 375/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy