Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 241/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie rekompensaty za pozbawienie prawa własności nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej W. L. od wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 241/14

IV SA/Wr 539/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SAB/Po 67/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w P. w przedmiocie wydania postanowienia sygnalizacyjnego;

III SA/Kr 1164/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-08

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie III SA/Kr 773/13

I OSK 1123/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Kr 1508/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-18

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania

III SA/Kr 1196/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-09

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania