Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 129/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza na skutek skargi kasacyjnej J. M. na postanowienie WSA , sygn. akt II SA/Op 129/17 o odrzuceniu skargi

I OSK 2726/15 - Postanowienie NSA z 2017-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

II SA/Bk 778/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-04-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w akcie własności ziemi

II SA/Ol 965/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-03-31

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. W. od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi J. W. na działalność SKO