Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Bk 93/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-25

Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawie ze skargi K. K., E. C., S. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę P. w przedmiocie zaniechania i niezakończenia postępowania administracyjnego na wniosek strony w sprawie uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi tylko w przedmiocie zmniejszonej wielkości powierzchni działki ziemi