Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Sz 49/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-01-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi F. Spółki z o.o. w M. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku