Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

IV SA/Wa 2236/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

I SA/Op 97/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów egzekucyjnych

I OZ 352/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Toruniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wr 2031/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości za okres od stycznia do listopada 2012 r.

III SA/Po 1184/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dokonania potrącenia na poczet podatku od środków transportowych za 2014 rok

I OZ 397/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Łd 934/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew

II SA/Bk 1042/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności nieruchomości

IV SA/Gl 383/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku
1   Następne >   +2   +5   +10   32