Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 1303/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 748/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. F. i M. F. o wznowienie postępowania sądowego

I SA/Wa 215/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 829/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-13

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w L.,...

II SA/Lu 896/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 896/07

II SA/Wr 561/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Łd 1109/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Kr 1395/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-08-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Kr 1395/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO z 7 września 2010 roku, znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Łd 62/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   3