Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 471/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

III SA/Gd 999/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

I SA/Gd 805/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych

II SA/Gd 447/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

II SA/Gd 739/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Gd 867/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok

II SA/Gd 324/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-17

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzje SKO w przedmiocie odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

II SA/Gd 114/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

I SA/Gd 1015/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

I SA/Gd 1015/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.
1   Następne >   3