Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 470/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej na skutek skargi kasacyjnej sporządzonej przez skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 470/15

I OZ 1496/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu podania

I SA/Wa 10/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-18

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji