Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 823/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 825/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 213/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekazania w użytkowanie nieodpłatne

II SA/Gd 34/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 739/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 700/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 716/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Gd 617/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału działki

II SA/Gd 923/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opinii w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Gd 724/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-16

Sprawa ze skargi M. S. i A. S. na decyzje SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości
1   Następne >   3