Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Szczecinie X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Sz 1531/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności