Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 2673/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

II SA/Bd 1163/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

III SA/Wr 548/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W., w przedmiocie zmiany w polu 47 zgłoszenia celnego metody płatności podatku od towarów i usług w imporcie,

II SAB/Bk 102/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy A. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

III SAB/Łd 55/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. oraz policjanta w przedmiocie czynu zabronionego

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II OZ 457/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja...

III SA/Wa 1847/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za miesiące od stycznia do września 2009 r.

III SA/Wa 2686/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2010 r.

I SA/Bd 599/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za miesiąc lipiec 2012r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100