Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

VI SA/Wa 2673/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

III SA/Wa 823/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008r.

IV SA/Wa 1447/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie zobowiązania do oddania odpadu

IV SA/Wa 1897/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

III SA/Wa 2159/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006r.

III SA/Wa 3231/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn

I SA/Wa 87/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

IV SA/Wa 1952/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Wa 1055/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

IV SA/Wa 1772/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP
1   Następne >   3