Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I GZ 7/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku , nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej

II FZ 268/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki

I GZ 100/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy ; nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I GZ 140/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

II GZ 140/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązków określonych w przepisach ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów postan...

II GZ 139/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązków określonych w przepisach ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów postan...

II GSK 539/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg P P i M W na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w R nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry

II FZ 498/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.

II FZ 344/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe Spółki

I FZ 93/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik i li...
1   Następne >   3