Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 823/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008r.

I SA/Bd 1008/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie kosztów egzekucyjnych

I FZ 46/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2009 r. oraz styczeń 2010 r.

III SA/Wa 2159/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006r.

I SA/Rz 1182/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2010 r.

I SA/Rz 1180/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2010 r.

III SA/Wa 3231/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn

I SA/Ke 43/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2010 r.

I SA/Po 545/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie odroczenia terminu zapłaty zaległości podatkowych

I SA/Ol 622/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   3