Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SA/Wa 2093/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazania udostępnienia danych osobowych