Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

III SA/Wa 1415/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg S. M. na decyzje Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr [...] [...] [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie o zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych